Nederland ver achter bij doelstelling groene energie

Krantentitel: ‘Nederland loopt ver achter met doelstelling groene energie’

Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland nam afgelopen jaar licht toe, naar 5,8% van het totale energieverbruik. In 2014 lag het op 5,5%. Ondanks die toename loopt Nederland nog fors achter op de energiedoelstellingen.

De bescheiden toename is vooral te danken aan de toename van het energieverbruik uit wind, zon en aarde, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Overheidssteun

In 2020 moet 14% van de energie hernieuwbaar zijn. Eind maart meldde het CBS nog dat Nederland voorlaatste stond op de Europese ranglijst als het gaat om hernieuwbare energie – alleen Frankrijk is verder verwijderd van het halen van de doelstellingen dan Nederland.

Het CBS kwam twee maanden geleden ook al met redenen waarom Nederland zo achterblijft. Er wordt weinig hout gestookt, er zijn hier geen waterkrachtcentrales. Maar, zo concludeerde het statistiekbureau eveneens: ‘Er is in Nederland in vergelijking met landen als Duitsland en Denemarken ook minder overheidssteun beschikbaar geweest voor hernieuwbare energiebronnen.’

‘Niet binnen bereik’

Dat laatste verandert wel. Dit jaar heeft het Rijk de subsidiepot voor windmolens, zonnepanelen en andere vormen van energieopwekking ruim verdubbeld naar € 8 mrd, tegen €3,5 mrd vorig jaar. En er wordt volop subsidie aangevraagd, zo bleek eerder deze maand.

In oktober vorig jaar concludeerde de Nationale Energieverkenning al dat ‘het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix stijgt’, maar dat ‘het doel van 14% hernieuwbare energie in 2020 nog niet binnen bereik ligt’.

Bron: FD.nl