Subsidie voor woningen zonder energierekening

Amsterdam energierekeningDe gemeente Amsterdam stelt subsidie beschikbaar waarmee huurwoningen zo kunnen worden gerenoveerd dat de bewoners geen energierekening meer hebben. Bij zo’n zogenaamde ‘nul op de meter’ renovatie wordt de woning zodanig verbouwd dat hij per jaar net zoveel energie oplevert als hij energie nodig heeft voor verwarming, apparaten en verlichting. De energierekening die bewoners uitsparen gaan zij betalen aan de verhuurder. Zonder hogere woonlasten krijgen de bewoners daarmee veel meer comfort.

In het voorjaar van 2015 heeft de gemeenteraad in de Agenda Duurzaamheid vastgelegd dat er een regeling komt voor de realisatie van tenminste 1000 ‘nul op de meter’ woningen. Het college stelt nu subsidie beschikbaar, met een voorlopig plafond van 2 miljoen euro. De voorwaarden voor subsidie zijn dat tenminste 70% van de zittende huurders van een complex het plan steunen, de bouwers garanderen dat de energierekeningen bij normaal gebruik een jaargemiddelde van nul hebben, en dat het gaat om gestapelde huurwoningen van vóór 1993.

Voordelen voor iedereen

De huurder krijgt een comfortabele, gemoderniseerde woning zonder hogere lasten, de corporatie krijgt een betere vastgoedportefeuille, de bouwsector krijgt meer werk en de overheid heeft baat bij een betere woningkwaliteit en een lager energieverbruik.

Wethouder Abdeluheb Choho (Duurzaamheid): “Onder bewoners, de bouwsector en de gemeente leeft de grote wens om woningen energieneutraal te maken. Met deze regeling gaan de eerste woningen gerenoveerd worden zodat we dat bereiken, en daarvan gaan we leren hoe dat op grote schaal kan worden toegepast. Nu is het aan verhuurders om met goede plannen te komen.”

Schaalsprong

Het ‘nul op de meter’ maken van woningen wordt in Nederland op steeds grotere schaal uitgevoerd. Maar gestapelde huurwoningen worden nog nauwelijks zo aangepakt. Als deze methode in de Amsterdamse praktijk is bewezen, kan het energieneutraal maken van gestapelde woningen op grote schaal uitgevoerd worden. Dan zal er uiteindelijk ook geen subsidie meer nodig zijn.