Pricewise hekelt grote verschillen in regiotoeslagen voor gas

AMSTERDAM – Energieleveranciers zouden een einde moeten maken aan het woud van verschillende regiotoeslagen voor gastransport. Volgens consumentenorganisatie Pricewise maakt dit systeem de nota’s voor klanten onnodig gecompliceerd en is het bovendien achterhaald. Vooralsnog werkt alleen een klein aantal jonge spelers met een zogeheten platgeslagen tarief.

Energieleverancier SwitchenHoe verder je van Groningen woont, hoe hoger de kosten voor de levering van gas; dat is in de kern de gedachte achter de regiotoeslag. Maar omdat dit deel van energienota niet gereguleerd is, hebben energieleveranciers veel vrijheid om de hoogte ervan vast te stellen. Uit onderzoek van Pricewise blijkt dat niet alleen leidt tot verschillen tussen, maar ook binnen de regio’s. Volgens directeur Hans de Kok is het stelsel daarmee verwarrend voor consumenten.

Twee keer zo groot
“Op zich begrijpen wij wel dat de afstand tot Groningen voor een deel bepalend is voor de kosten”, zegt hij. “Maar ook binnen de regio’s zijn er grote verschillen in de marges die energieleveranciers hier op maken, terwijl zij toch hetzelfde aan Gasunie betalen. Dat vinden wij niet zo transparant”. Volgens De Kok is het hanteren van regiotoeslagen ook niet meer van deze tijd nu de relevantie van het Groningenveld tanende is en gas in toenemende mate van andere bronnen wordt betrokken.

Als gevolg van de variabele toeslagen, zo stelt de consumentenorganisatie, betaalt een klant in Zeeland bij de meeste leveranciers zo’n EUR 25 meer dan een afnemer uit Groningen. Bij enkele leveranciers, zoals Vandebron, NLE en Essent, is dit verschil bijna twee keer zo groot.

In plaats van het huidige systeem stelt Pricewise twee alternatieven voor. De meest voor de hand liggende is vervanging door één vaste toeslag voor alle klanten in heel Nederland. Dit betekent dat afnemers in Zeeland wat minder zullen gaan betalen, terwijl consumenten in Groningen hun rekening zien stijgen. Een andere optie is het zogenoemde kostprijsplusmodel, waarbij leveranciers per regio de werkelijke kosten aangevuld met een vaste marge berekenen; de verschillen binnen gebieden worden daarmee opgeheven.

Overzichtelijke factuur
Een aantal -veelal jonge- spelers op de markt werkt al met een platgeslagen tarief, waaronder Greenchoice. “De gemiddelde energierekening is al ingewikkeld genoeg”, zegt woordvoerder Jurjen Algra. “Wij willen de klant meer betrekken bij de nota en dat lukt alleen als je een overzichtelijke factuur kunt sturen. Bovendien is de toeslag een dusdanig klein deel van de totale kosten dat het geen meerwaarde heeft dit apart vast te stellen. Wij krijgen hier ook nooit vragen over van klanten.”

Grote bedrijven denken daar vooralsnog anders over en blijven vasthouden aan de bestaande systematiek. Toch zegt Essent te studeren op de mogelijkheden, daartoe aangezet door zusterbedrijf Energiedirect, dat wel met één tarief werkt. “Wij hebben geen concrete plannen, maar houden in de gaten wat daar gebeurt”, zegt woordvoerder Ronald Sutmuller. Essent wil onder meer vaststellen of de consument wel echt behoefte heeft aan meer eenvoud op dit terrein. Zo ja, dan zou dit “een punt zijn waar we verder over kunnen nadenken”.

Goed nieuws
Branchevereniging Vemw voor grootzakelijke energieverbruikers is blij met bedrijven zoals Greenchoice. Directeur Hans Grünfeld noemt dit op Twitter “goed nieuws voor transparantie” op de gasmarkt. Toezichthouder ACM laat weten dat leveranciers zelf de regiotoeslag mag vaststellen, zolang de prijs “in totaliteit redelijk” is.

Bron: Energeia